Machiavelli vs Kirkman

en historia om Machiavelli undertonerna i The Walking Dead

Från Machiavelli till den store Lorenzo de Medici.

Det är vanligt att de som vill vinna en furstes gunst närmar sig honom med gåvor och skänker honom de ting som de själva sätter störst värde på eller något annat som de vet att fursten skattar särskilt högt.

Förord till Fursten av Machiavelli

Detta skriver Machiavelli till Lorenzo de Medici en furste som han behöver hålla sig väl med, dock med en viss underton av något upplevt förtryck. Jag däremot tänker mig att skriva denna hyllning i en följetong för att som min gåva till Kirkmans värld visa på den mångfacetterade botten som historien har. Tanken, om jag kan hålla den, är att varje inlägg skall belysa ett kapitel i boken Fursten skriven av Machiavelli.

Kap 1 Om olika slag av furstendömen och hur de erövras.

Alla stater och alla herravälden som har haft och har härskande makt över människorna har varit och är fria statsformer eller furstendömen. Ett furstendöme kan antingen vara ett arvrike, där furstefamiljen under lång tid har suttit vid makten, eller också kan det vara nygrundat. De nygrundade furstendömena kan antingen vara helt nya, som exempelvis Milano under Francesco Sforza, eller också kan de införlivas med det rike som den erövrande fursten redan innehar genom arv, som till exempel när konungariket Neapel förenades med den spanske konungens rike. De länder som har erövrats på detta vis är antingen redan vana vid att stå under en furste eller att leva i frihet; och de kan erövras antingen med egna eller andras vapen eller på grund av god tur eller stor skicklighet och kunnighet.

Kapitel 1 Fursten av Machiavelli

När Machiavelli slår an första tonen i sin redogörelse om fursten och hans, ja livet på 1400 och 1500 talets Italien och stora delar av världen var naturligtvis patriarkalt i sitt synsätt och det får vi leva med, makt och styrelseform med att deklarera att det bara finns fria statsformer eller furstendömen bland alla stater och herravälden. Det förenklar det något för oss. Robert Kirkmans värld av Walking Dead bygger till stor del på just det här spelet om makt och maktförskjutning. Den initiala skillnaden mellan furstendömen är arvrike alternativt nygrundade. I Walking Dead världen kan alla stater eller herravälden initialt antas vara nygrundade. Men vi kan tillåta oss att problematisera begreppet arvrike något och det görs också till viss mån i staden Woodbury som styrs av Guvernören, om än att hans titel är tagen och inte ärvd, men framför allt i Alexandria som när vi möter staden styrs av en före detta politiskt tillsatt ledamot av det ”gamla” styret i TV serien och därmed funnit sin ärvda rätt till makt och furstendöme. Vad gäller styret av Alexandria i den tecknade versionen är det något diffusare.

Men för att börja från början så är Rick Grimes lilla grupp det första tecknet på ett furstendöme. Men hur skall vi tolka det och vem är egentligen fursten nummer 1? Shane Walsh har en klar ställning som furste i gruppen. Men med Rick Grimes återkomst från de döda, ett jesustema om man någonsin har sett ett sådant, blir titeln och furstinnan överflyttad till Rick. Men skall det betraktas som ett arvrike eller nygrundat? Vi kommer att ha alla anledning att återkomma till detta. Klart är att det redan vid ankomsten till fängelset har skapats ett furstendöme och Rick Grimes är fursten.

Visst hade livet varit så mycket enklare, men troligen också för oss läsare tråkigare, om det hade varit slut där. Men Machiavelli har mer kvar att lära oss om fursten och furstendömen. Nu återstår det att se om vi kan knyta ihop trådarna. Min grundtes är att vi kan använda oss av Machiavellis teorier från 1400 talet för att förklara den naturliga utvecklingen i Walking Dead världen på samma sätt som vi då troligen kan använda oss av Kirkmans berättelse om Walking Dead som en illustrerad 2000 tals representation av Machiavellis teorier. Ett par fallgropar under resans gång har jag noterat och jag kommer att återkomma till dessa då det passar sig. Det finns åtminstone en del i historien som bäst kan förklaras av teorier från 1800 talets slut signerade Engel och Marx. Men vi återkommer till det och i ärlighetens namn så är den så kort så att man lätt kan missa den. Andra politiska teoretiker kan också dyka upp men till stora delar kommer jag att utgå ifrån Machiavelli och hans teorier då de är så pass grundläggande och passande i denna nya värld som skall besättas, erövras och delas upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...
×

Följ på Facebook