Välkommen till Comics.paxer

Här kommer jag att skriva om serier, företrädesvis i bok (eller bokliknande) form, som jag har stött på under mitt eviga letande i serievärlden.

Det kommer att fyllas på med serier dels från vad jag ödmjukt kallar ”mitt arkiv” men även efterhand som jag får tillgång till nya serier som jag fyller ”mitt arkiv” med.

×

Följ på Facebook