Patrik Norrman

- aktuell med Konrad och Kungen
Förvisso helt övertygad om att för de flesta är Patrik Norrman synonymt med serien ”Bacon & Ägg”. Men för min del, även om jag kan uppskatta serien, är det de fantastiska illustrationerna i Tim Davys bok ”Amberville” som jag först tänker på. Jag fullkomligt älskar alla figurerna i boken som är uppfriskande gjorda i svart […]

TWD – lite ur ett genusperspektiv

The Waliking Dead TV vs Serie
I mitt fortsatta självpåtagna och kanske märkliga uppdrag att göra en komparativ studie mellan The Walkin Dead Tv vs Tecknad serie har jag denna gången tänkt att hamna i två frågeställningar. Som på sätt och vis kan ha beröringspunkter med varandra, medvetet eller helt omedvetet. Ju längre in man kommer i serien och detta oavsett […]
×

Följ på Facebook