Machiavelli vs Kirman

del II
Som noterat har jag velat göra er uppmärksammade på de, förmodligen inte slumpartade, likheter och kopplingar som Kirkmans värld The Walking Dead har med verklighetens teorier om samhället. Man kan ju snabbt avfärda ett serieprojekt med att det är vilda fantasier och i fallet med The Walking Dead endast en orgie i blod och död. […]
×

Följ på Facebook